PROJEKT
Stambeni objekt Bijenik, Zagreb, Hrvatska
NARUČITELJ
Apertus d.o.o.
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
600,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
700.000,00
TRAJANJE
10/2007 - 10/2008