PROJEKT
Stambeni objekt Bačunski Krč, Zagreb, Hrvatska
NARUČITELJ
Privatni investitor
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
400,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
400.000,00
TRAJANJE
08/2008 - 08/2009