Usluge

Construction supervision, technical consulting and project management.

MB Plan d.o.o. je tvrtka s temeljnom djelatnošću stručnog nadzora gradnje, tehničkog savjetovanja i vođenja projekata. Od 2012. godine ovlašteni smo za usluge energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima. Također vršimo kompletnu uslugu legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada (višestambene, obiteljske kuće, balkoni, lođe, pomoćni objekti i dr.).

U suradnji s našim poslovnim partnerima nudimo projektiranje svih vrsta građevina. Ponosimo se visokim osobnim referencama i iskustvom u rukovođenju gradilišta velikih i malih objekata, stambene, poslovne, trgovačke, turističke i proizvodne namjene za brojne domaće i inozemne investitore.

  • Stručni nadzor gradnje (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski, strojarski, geomehanički, geodetski)
  • Tehničko savjetovanje (konzalting usluge) i vođenje projekata (project management)
  • Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada
  • Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
  • Izrada kompletne projektne dokumentacije, uključivo urbanističko planiranje, idejni, glavni i izvedbeni projekti (arhitektura, konstrukcija, strojarstvo, elektroinstalacije, vodovod i odvodnja, prometnice, uređenje okoliša, geomehanički elaborati, geodetski elaborati)
  • Priprema ugovora i tendera za izvođenje radova
  • Procjena investicija i izrada studija izvodljivosti
  • “Due diligence” (tehnička procjena) postojećih objekata
  • Izrada etažnih elaborata (Plan posebnih dijelova nekretnine)
  • Organizacija izvođenja svih vrsta radova izgradnje objekata po sistemu “ključ u ruke”