PROJEKT
Stambeno naselje Brdovec, Zaprešić, Hrvatska
NARUČITELJ
Privatni investitor
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
1.600,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
3.000.000,00
TRAJANJE
07/2006 - 07/2007