PROJEKT
Reciklažno dvorište, Karlovac, Hrvatska
NARUČITELJ
Grad Karlovac
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
3.000,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
232.000,00
TRAJANJE
11/2015 - 04/2016