PROJEKT
Centar za rehabilitaciju, Vrlika, Hrvatska
NARUČITELJ
Agencija za promet nekretnina (APN)
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
32.000,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
855.264,00
TRAJANJE
02/2015 - 07/2016