PROJEKT
Hotel Borovnik, Tisno, Hrvatska
NARUČITELJ
Hotel Borovnik d.o.o.
OPIS POSLA
Tehničko savjetovanje
POVRŠINA (m2)
2.500,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
2.000.000,00
TRAJANJE
01/2017-