PROJEKT
Hotelska građevina s pratećim sadržajima Westgate B, Split, Hrvatska
NARUČITELJ
Westgate Tower d.o.o.
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer i tehničko savjetovanje
POVRŠINA (m2)
23.000,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
13.200.000,00
TRAJANJE
02/2015 -