PROJEKT
Poslovna građevina Westgate A (Splitska banka), Split, Hrvatska
NARUČITELJ
S.B. Toranj d.o.o.
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer i tehničko savjetovanje
POVRŠINA (m2)
22.000,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
12.000.000,00
TRAJANJE
02/2015 - 09/2016