PROJEKT
Trgovački centar West Gate, Zaprešić, Hrvatska
NARUČITELJ
Trgovački centar Zagreb d.o.o., Austrija
OPIS POSLA
Inženjer gradilišta
POVRŠINA (m2)
210.000,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
112.400.000,00
TRAJANJE
10/2008 - 04/2010