PROJEKT
Stambeni objekt Ćuki, Zagreb, Hrvatska
NARUČITELJ
Privatni investitor
OPIS POSLA
Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
350,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
300.000,00
TRAJANJE
02/2012 - 07/2012