PROJEKT
Restoran Sofra (Shopping centar Point), Zagreb, Hrvatska
NARUČITELJ
Sofra d.o.o, Vrbani projekt d.o.o.
OPIS POSLA
Projektiranje, Glavni nadzorni inženjer
POVRŠINA (m2)
100,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
100.000,00
TRAJANJE
-