PROJEKT
Sportski centar Pigik, Petrinja, Hrvatska
NARUČITELJ
Privatni investitor
OPIS POSLA
Projektiranje
POVRŠINA (m2)
2.600,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
100.000,00
TRAJANJE
01/2014 - 06/2014