PROJEKT
Poslovna zgrada Narodne novine, Zagreb, Hrvatska
NARUČITELJ
Narodne novine d.d.
OPIS POSLA
Energetski pregledi i certificiranje
POVRŠINA (m2)
0,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
0,00
TRAJANJE
01/2016