PROJEKT
Benzinska postaja i ugostiteljski objekt OMV, Zagreb, Hrvatska
NARUČITELJ
OMV, Hrvatska
OPIS POSLA
Inženjer gradilišta
POVRŠINA (m2)
3.000,00 m2
VRIJEDNOST (EUR)
2.000.000,00
TRAJANJE
10/2005 - 01/2006