EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Unaprijeđenje poslovanja poduzeća MB Plan d.o.o. primjenom naprednih IKT rješenja

Kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa tvrtke unaprijediti i optimizirati poslovne procese s ciljem razvoja novih tehnoloških rješenja, poboljšati organizaciju rada i interakcije s kupcima, odnosno povećati produktivnost i učinkovitost poslovanja, te tako stvoriti uvjete za veću konkurentnost na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Oprema i softver, predviđena ovim projektom, s jedne strane će osigurati kvalitetnije funkcioniranje i unaprjeđenje trenutnih procesa, a s druge strane će u tehničkom smislu podržavati mogućnost razvoja niza novih usluga i tehničkih rješenja, posebno rješenja koja ispunjavaju sve strožije uvjete energetske učinkovitosti i utjecaja na okoliš objekata, što će se ogledati u većem udjelu na tržištu, većoj konkurentnosti, povećanju obima poslovanja i prihoda te uspješnijem poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta: 195.562,50 HRK, iznos koji sufinancira EU: 101.692,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 19.09.2019. do 19.12.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Mario Bručić